Nadležno tijelo

Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa

ST-481/2021

Opis

Nekretnine su u vlasništvu stečajnog dužnika, upisane u zk.ul.br.1526, k.o. Medulin, kč.br.928/42, u naravi obiteljska stambena zgrada, garaža i dvorište, sveukupne površine 754 m2.

Složenost predmeta prodaje

Skupni predmet prodaje

Utvrđena vrijednost

226.823,28 EUR

Napomena


Uvjeti prodaje

Način prodaje

e-Dražba u sudskom postupku

ID nadmetanja

35064

Oznaka dražbe

Prva

Datum odluke o prodaji

05.11.2021.

Datum i vrijeme početka dražbe

13.12.2021. 15:00:00

Datum i vrijeme početka nadmetanja

22.02.2022. 13:00:00

Datum i vrijeme završetka nadmetanja

08.03.2022. 12:59:59

Nadmetanje je produljeno
(za dodatnih 10 min)

Ostali uvjeti prodaje

Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati

170.117,46 EUR

Početna cijena za nadmetanje

170.117,46 EUR

Iznos dražbenog koraka

1.327,23 EUR

Iznos najviše ponude u nadmetanju

365.219,99 EUR

Prikazani podatak isključivo je informativnog karaktera i nije obvezujući.
Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.

Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu

30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Iznos jamčevine

22.682,33 EUR

Rok za uplatu jamčevine

11.02.2022.

Ostali uvjeti za jamčevinu

Razgledavanje

Razgledavanje nekretnine je moguće uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na broj 091/2536-086.

Napomena


Nekretnine

VRSTA
KATASTARSKA OPĆINA
POVRŠINA
NASELJE
ADRESA
SUVLASNIŠTVO
stambena zgrada Medulin Medulin Brajdine 76 Ne 1526 928/42 Istarska Medulin 52203
dvorište Medulin Medulin Brajdine 76 Ne 1526 928/42 Istarska Medulin 52203
garaža Medulin Medulin Brajdine 76 Ne 1526 928/42 Istarska Medulin 52203