Pregled završenih nadmetanja

ID
POSLOVNI BROJ
NADLEŽNO TIJELO
POČETAK NADMETANJA
ZAVRŠETAK NADMETANJA
MINIMALNA CIJENA
POČETNA CIJENA
POSTIGNUTA CIJENA
* Prikazani podaci isključivo su informativnog karaktera i nisu obvezujući. Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.