Pregled završenih nadmetanja

ID
POSLOVNI BROJ
PODNOSITELJ
POČETAK NADMETANJA
ZAVRŠETAK NADMETANJA
POČETNA CIJENA
POSTIGNUTA CIJENA*
* Prikazani podaci isključivo su informativnog karaktera i nisu obvezujući. Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi podnositelj zahtjeva za prodaju.