Pregled nadmetanja u tijeku

ID
POSLOVNI BROJ
NADLEŽNO TIJELO
BR. UPL.
POČETAK NADMETANJA
ZAVRŠETAK NADMETANJA
MINIMALNA CIJENA
POČETNA CIJENA
TRENUTAČNA CIJENA**
* Fiksni tečaj konverzije je 7,53450 HRK. Iznosi izraženi u eurima su isključivo informativnog karaktera.
** Prikazani podaci isključivo su informativnog karaktera i nisu obvezujući. Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.