Pregled nadmetanja u tijeku

ID
POSLOVNI BROJ
PODNOSITELJ
BROJ UPLATITELJA
ZAVRŠETAK NADMETANJA
POČETNA CIJENA
TRENUTAČNA CIJENA*
* Prikazani podaci isključivo su informativnog karaktera i nisu obvezujući. Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi podnositelj zahtjeva za prodaju.