Pregled nadmetanja u najavi

ID
POSLOVNI BROJ
PODNOSITELJ
POČETAK DRAŽBE
ROK ZA UPLATU
BROJ UPLATITELJA
POČETAK NADMETANJA
ZAVRŠETAK NADMETANJA
POČETNA CIJENA