Pregled nadmetanja u tijeku

ID
POSLOVNI BROJ
NADLEŽNO TIJELO
BROJ UPLATITELJA
POČETAK NADMETANJA
ZAVRŠETAK NADMETANJA
MINIMALNA CIJENA
POČETNA CIJENA
TRENUTAČNA CIJENA*
* Prikazani podaci isključivo su informativnog karaktera i nisu obvezujući. Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo.